language: bulgarian english

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ - ПЛАНОВЕ И ОПИСАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първи партерен етаж
 
 Входно фоайе с рецепция, асансьори
1. Ресторант с VIP зала
424.69 кв.м
2. Лоби бар
143.22 кв.м
3. Магазин
54.90 кв.м
4. Център за химическо чистене
53.97 кв.м
5. Магазин
68.98 кв.м
6. Зала интернет
74.11 кв.м
7. Магазин
54.27 кв.м
8. Охрана
55.85 кв.м
9. Санитарни помещения
36.58 кв.м

Втори партерен етаж
търговски площи
 
1. Зала за презентации
83.96 кв.м
2. Фоайе
59.77 кв.м
3. Заседателна зала
59.86 кв.м
4. Банков офис
154.16 кв.м
5. Банков офис
154.16 кв.м
6. Възстановителен център
233.10 кв.м
7. Битови помещения
30.36 кв.м
8. Бръснаро-фризьорски салон
73.20 кв.м
9. Митническа агенция
54.90 кв.м
10. Куриерско бюро
54.00 кв.м
11. Магазин
53.56 кв.м
12. Магазин
72.00 кв.м
13. Администрация
153.60 кв.м
14. Санитарни помещения
74.96 кв.м
 


ЗА НАС СГРАДИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕНОСТ