language: bulgarian english

ЗА БУЛМАРКЕТ

БУЛМАРКЕТ ОФИС ЦЕНТЪР е собственост на “Булмаркет ДМ” ООД, дружество с изцяло частен капитал, регистрирано през 1996 г. Дружеството е основен съдружник в няколко дъщерни дружества, с които оформя групата “Булмаркет”.

Основни направления в дейността на групата са:

  • търговия с втечнен газ пропан-бутан /LPG/ в страната и чужбина
  • извършване на железопътен транспорт с лицензи за национален и Европейски оператор
  • търговия с компресиран природен газ
  • извършване на пристанищна дейност. Булмаркет притежава частно пристанище с най-големите след пристанище Регенсбург складови площи – над 30 000 кв. м.
  • производство на растителни масла и биодизел в собствено високо технологично предприятие
  • търговия със селскостопанска продукция