language: bulgarian english

СГРАДИТЕ

БУЛМАРКЕТ ОФИС ЦЕНТЪР е сграда „Клас В“

Състои се от две свързани сгради с обща разгъната застроена площ от 21 781 кв.м и прилежащ терен от 9 984 кв.м

Сградите са изградени
Издадено е разрешение за ползване

В момента се извършва реновиране:

 • промяна в предназначението на помещения
 • саниране
 • подмяна на отоплителната система
 • подмяна на вентилационно-климатизационна система
 • подмяна на водопроводно-канализационната система
 • подмяна на електрическата инсталация
 • подмяна на комуникационна инсталация
 • подмяна на асансьорните уредби


На първи и втори партерни етажи на двете сгради с площи съответно от 806 и 703 кв. м. ще се изградят:

 • Ресторант с VIP зала
 • Лоби бар
 • Център за химическо чистене
 • Магазини
 • Фитнес и възстановителен център
 • Фризьорски и козметичен салон
 • Банкови и застрахователни офиси
 • Куриерски офис
 • Помещения за охрана и персонал
 • Други обслужващи и сервизни помещения

В прилежащия терен на ОФИС ЦЕНТЪРА ще се изградят два паркинга с капацитет 324 паркоместа.

Сутеренните части на двете сгради дават възможност след преустройство да се изградят стрелбище, басейн и складови помещения.

Разпределението на помещенията в сградите е тип „Open space”, даващо възможност за гъвкаво и нестандартно използване в зависимост желанията и нуждите на клиентите.СГРАДА 1

Етаж Предназначение Площ на етажа
кв.м.
Общи части
кв.м. (15%)
Чиста площ
кв.м.
16 15
Офиси
472 71 401
15 14
Офиси
472 71 401
14 13
Офиси
472 71 401
13 12
Офиси
472 71 401
12 11
Офиси
472 71 401
11 10
Офиси
472 71 401
10 9
Офиси
472 71 401
9 8
Офиси
472 71 401
8 7
Офиси
472 71 401
7 6
Офиси
472 71 401
6 5
Офиси
472 71 401
5 4
"Булмаркет ДМ"
472 71 401
4 3
"Булмаркет ДМ"
472 71 401
3 2
Търговска част
806 121 685
2 1
Търговска част
806 121 685
1 -1
Сутерен (склад)
806 121 685
   
Всичко
8554 1286 7268

СГРАДА 2

Етаж Предназначение Площ на етажа
кв.м.
Топла връзка Всичко площ на етажа Общи части кв.м. (15%) Чиста площ кв.м.
18 17
Офиси
651 69 721 108 543
17 16
Офиси
651 69 721 108 543
16 15
Офиси
651 69 721 108 543
15 14
Офиси
651 69 721 108 543
14 13
Офиси
651 69 721 108 543
13 12
Офиси
651 69 721 108 543
12 11
Офиси
651 69 721 108 543
11 10
Офиси
651 69 721 108 543
10 9
Офиси
651 69 721 108 543
9 8
Офиси
651 69 721 108 543
8 7
Офиси
651 69 721 108 543
7 6
Офиси
651 69 721 108 543
6 5
Офиси
651 69 721 108 543
5 4
Офиси
651 69 721 108 543
4 3
"Булмаркет ДМ"
651 69 721 108 543
3 2
"Булмаркет ДМ"
703 - 703 105 598
2 1
Търговска площ
703 - 703 105 598
1 -1
Сутерен (склад)
703 - 703 105 598
   
Всичко
11874 1035 12924 1939 9935